Sancerrelaan

Renovatie, uitbreiding en upgrading levensloopbestendige woning.
jaar van opdracht 2006 * werknummer 241