Lyonnetstraat

Renovatie en uitbreiding levensloopbestendige stadswoning
jaar van opdracht 2010 * werknummer 265
Ontwerp: Tobias de Groot
interieur: Coen Gorter