Kleine Looiersstraat

Renovatie, uitbreiding en herbestemming monumentaal pand.
Wijzigen van woning met atelier in kantoor met appartementen
jaar van opdracht 2005 * werknummer 224