Grote Staat 37-43 en Sporenstraat 1-3

Verbouwing en uitbreiding van 6 winkelpanden.
ontwerp: samenwerkende architectenbureaus Jo van de Staay & Tobias de Groot.
jaar van opdracht 2010 * werknummer 238