Ceulenstraat

Renovatie en herbestemming monumentaal pand.
2000 cascoherstel en ontwerp BenB
2012 herbestemming schuur naar woning